PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

A Hajdúsági Agráripari Részvénytársaság Igazgatósága a tehetséges fiatalok egyetemi tanulmányainak támogatása, a magyar szellemi elit utánpótlás bázisának szélesítése érdekében 1990-ben a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára

 

MAGYAR VIDÉKÉRT

(Pro Regione)

néven alapítványt létesített.

 

I.

Hallgatói ösztöndíj

 

Az alapítvány 10 hónapra szóló ösztöndíj megítélésével segíti az anyagi gondoktól mentes egyetemi képzés lehetőségét a tehetséges, nappali tagozaton tanulmányokat folytató fiatalok számára. A 10 hónapra szóló ösztöndíj összege havi 10.000 Ft.

 

A pályázatra nevezhetnek mindazok a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karain és a Műszaki Főiskolai Karon tanulmányokat folytató, 2004. szeptemberétől III., IV. éves egyetemi hallgatók, illetve II., III éves főiskolai hallgatók, akik

 

a)    kiemelkedő tanulmányi munkájuk, szakmai tevékenységük alapján élvezik oktatóik, hallgatótársaik megbecsülését és

 

b)   az egyetemen művelt tudományágakban kiemelkedő előmenetelt értek el.

 

 

Egyéb feltételek és kritériumok a pályázat benyújtásához:

 

1)   A kuratórium szociális helyzetet nem vesz figyelembe, csak azonos jó teljesítmény esetén részesíti előnyben a rosszabb anyagi helyzetben lévő pályázót.

 

2)   Kiemelkedő tanulmányi eredménynek minősül a 4,5 feletti átlag, de legalább a 3 utolsó félévből kettőben el kell érni  4,5-öt.

 

3)   Akinek a pályázat beadásakor nincs lezárva az utolsó éve, az előző megkötésnek megfelelően, csak abban az esetben kapja meg a támogatást, ha a lezáratlan félévet megelőző kettő már 4,5 feletti átlagot mutat.

(Amennyiben ez nem így van, 2004. június 30-ig be kell mutatni a legutolsó lezáratlan félév eredményét, mert ez dönti el az ösztöndíj odaítélését vagy oda nem ítélését.)

 

1)   Másoddiplomás hallgató VI. éven csak akkor kap támogatást, ha a 3. szakját fejezi be.

 

2)   Külföldi ösztöndíjas időszakra csak akkor kap a pályázó támogatást, ha az dokumentálhatóan feltétele az ösztöndíjas út megvalósulásának.

 

3)   Az ösztöndíj többször is elnyerhető. Az újbóli támogatás megítélésének egyik feltétele, hogy a pályázó az előző évben pályázatát ajánló tanár által ellenjegyzett beszámolót készítsen a pályázati támogatás folyósításának időszakában elért eredményeiről, a vállalások teljesítéséről, s ezt csatolja a benyújtandó pályázathoz.

 

 

II.

Doktori ösztöndíj

 

Egy évre (12 hónapra) szóló, egy alkalommal elnyerhető kiemelt doktori ösztöndíj, melynek összege havi 10.000 Ft.

 

Az ösztöndíjra azok a 30 év alatti - II. és III. éves PhD ösztöndíjas - fiatalok jelentkezhetnek, akik valamely, az egyetemen akkreditált tudományágban kívánnak tudományos fokozatot szerezni. A kiemelt ösztöndíj elnyerésének feltétele

- dokumentált magas szintű tanulmányi és tudományos tevékenység,

- második nyelvből sikeres, legalább középfokú - "A", "B" vagy "C" típusú  nyelvvizsga megszerzése.

A nyelvtanulás címén folyósított támogatás feltételei azonosak az I. kategóriában rögzítettekkel.

 

III.

Oktatói ösztöndíj

 

Az alapítvány azokat a 40 évesnél nem idősebb oktatókat, kutatókat és közösségeket, akik a pályázati felhívást megelőző két évben a társadalom és természettudományok művelésében kimagasló - a magyar vidék társadalmi, gazdasági felemelkedését is szolgáló - eredményt értek el, Pro Regione-Díjban részesítheti.

Az egyéni és csoportos díjazásban részesülők elnyerik az alapítvány 50, illetve 150 ezer forintos támogatását.

 

A pályázatok elbírálásához - amennyiben szükséges - a kuratórium külső szakértők véleményét is kikéri.

 

 

 

Egyéb tájékoztató !

 

Jelentkezési lapok letöltése

 

 I. Hallgatói ösztöndíj

 

II. Doktori ösztöndíj

 

III.Oktatói ösztöndíj