Egyéb tájékoztató

 

Az ösztöndíjak odaítéléséről a kuratórium dönt, melynek

 

Elnöke:Dr. Novobáczky Iván, a HAGE Rt. vezérigazgatója,

Társelnöke:       Dr. Imre László rektor (Rektori Hivatal),

Tagjai:              Dr. Gaál István dékánhelyettes (TTK),

                        Dr. Bársony István dékánhelyettes (BTK),

                        Halász Györgyné dr. tanszékvezető (MFK).

 

Felhívjuk az oktatók figyelmét, amennyiben több pályázót ajánlanak, kategóriánként rangsorolják azokat és a rangsort a pályázat határidejéig küldjék meg a kuratóriumnak.

 

Kérjük a pályázókat, hogy a jelentkezési lapot írassák alá az ajánlóval, valamint hívják fel a figyelmét, hogy amennyiben több pályázót ajánl, úgy azokat kategóriánként kell rangsorolnia, melynek eredményét a pályázat határidejéig kell eljuttatnia Dr. Borbély Györgyné egyetemi főtitkárhoz. Ennek hiányában a kuratórium érvénytelennek tekinti a pályázatot.

 

A pályázatokat valamennyi kategóriában az erre a célra rendszeresített jelentkezési lapon kell benyújtani. A jelentkezési lap Rőfi Mónikánál (Főép. 220), illetve a Pályázati Irodában (OEC II. Kollégium) igényelhető, vagy letölthető a www.unideb.hu  címen. A nyomtatványt és mellékleteit számítógéppel vagy írógéppel kell kitölteni, a hallgatók esetében a két utolsó félév tanulmányi átlagról készült fénymásolatot csatolni kell a pályázathoz.

A pályázatok beadási határideje 2004. június 30-án 12 óráig, melyet 6 példányban Dr. Borbély Györgyné egyetemi főtitkárhoz, az alapítványkezelő csoport vezetőjéhez (Rektori Hivatal II. emelet 220-as szoba) kell eljuttatni.

 

Felhívom a pályázók szíves figyelmét, hogy a pályázatok pontos leadásának határidejét be kell tartani, ellenkező esetben a pályázato(ka)t nem fogadjuk el. 

 

Az oktatói (program-, illetve témavezetői) írásos ajánlás a pályázatok benyújtásának feltétele.

 

Az alapítvány kuratóriuma minden pályázót az eredményről írásban kiértesíti.

 

Az alapítvány kuratóriuma az ösztöndíj-támogatás folyósítását felfüggesztheti, ha a kedvezményezett a pályázatban meghatározott követelményeknek nem tesz eleget vagy a támogatásra méltatlanná válik.

 

 

Debrecen, 2004. május 24.

 

 

 

A Magyar Vidékért Alapítvány Kuratóriuma